PoupurríCreación Papel Moneda (2009)Pictogramas (2007)Edición Especial para CD Musical con Packaging (2007)Diseño Tipográfico - Creación de Alfabeto (2008)Representación Gráfica de película - Diversas técnicas implementadas. (2008)